Vår historia

Allting började i mitten på 60-talet. Brainerd Lindberg, grundaren av BML, och Olsson, grundaren av Malmaverken, börjar förnickla kopparrör i en inplastad trälåda. Ett och ett förnicklades halva röret åt gången. Trälådan var liten och rören blev matta och fick poleras för att bli glansiga. Idag ytbehandlas tusentals rör varje dygn i vår senaste helautomatiska lina installerad 2017, där maskin och personal är separerade från varandra. Alla metaller, kemikalier och sköljvatten återvinns, inga utsläpp till avlopp sker, allt för att möta dagens miljökrav. Hållbarhet är ett kärnvärde inom BMLs verksamhet, och vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan från beställning till leverans. Självklart håller vi oss uppdaterade om lagstiftning såsom Reach-förordningen. BML Produktion ingår i en företagsgrupp där vi tillverkar utrustning och anläggningar för vattenrening och ytbehandling. All produktion sker i Sverige.